Error message

  • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1369 of /kunden/355211_36119/rp-hosting/1025/14/ruebsam.de/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /kunden/355211_36119/rp-hosting/1025/14/ruebsam.de/includes/menu.inc).

Utisci/Izjava o zaštiti podataka

 

 Izjava o zaštiti podataka

1. Odgovorna služba i povjerenik preduzeća za zaštitu podataka

Ova informacija u vezi sa zaštitom podataka važi za obradu podataka koju vrši: odgovorna služba: R+S Group d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: R+S), Ul. Mladena Stojanovićabr. 117a , 78000 Banja Luka, e-mail: banjaluka@rs-ag.net, tel.+387 (0) 51 492 515.
Našeg eksternog povjerenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na Datenschutz@rs-ag.net.

2. Prikupljanje i memorisanje ličnih podataka, kao i način i svrha njihovog korišćenja

a) Internet stranica

Prilikom pozivanja naše internet stranice www.rs-ag.net internet-pretraživač, koji je u upotrebi na Vašem uređaju, automatski šalje informacije serveru na kojem se nalazi naša internet stranica. Ove informacije se privremeno memorišu u tzv. logfile-u. Pri tome se i nezavisno od Vas registruju i memorišu slijedeće informacije sve do trenutka njihovog automatskog brisanja:
• IP-adresa računara sa kojeg je izvršen upit,

• datum i vrijeme upita, • naziv i URL pozvane datoteke,

• veb-stranica sa koje je upit izvršen (referentni URL),

• korišteni pretraživač i eventualno operativni sistem Vašeg računara, kao i naziv Vašeg provajdera koji je omogućio pristup. Navedene podatke obrađujemo u slijedeće svrhe:

• obezbjeđivanje neometanog uspostavljanja veze sa internet stranicom,

• obezbjeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice,

• analiziranje sigurnosti i stabilnosti sistema, kao i

• u druge administrativne svrhe.

Pravni osnov za obradu podataka predstavlja član 6. stav 1. alineja 1. slovo f. Osnovnog zakona o zaštiti podataka. Naš opravdani interes proizilazi iz gore navede svrhe prikupljanja podataka. Ni u kom slučaju ne koristimo prikupljene podatke kako bismo izvlačili zaključke vezane za Vašu ličnost. Pored toga prilikom posjete naše internet stranice koristimo "kolačiće" kao i uslužne programe za analizu. Detaljnija objašnjenja u vezi sa ovim sadržana su pod br. 4. i 5. ove Izjave o zaštiti podataka.

b) Bilteni (newsletter)

Ukoliko ste shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo a. Osnovnog zakona o zaštiti podataka dali svoju izričitu saglasnost, koristićemo Vašu e-mail adresu za redovno slanje našeg biltena. Za slanje biltena dovoljno je dostavljanje samo jedne e-mail adrese. Odjava je moguća u svakom trenutku, npr. putem linka na kraju svakog biltena. Alternativno možete obaveštenje o svojoj nameri da se odjavite u svakom trenutku da nam pošaljete elektronskom poštom na adresu kontakt@rs-ag.net (odgovorno lice za slanje biltena).

c) Formular za kontakt

Kod pitanja bilo koje vrste nudimo Vam mogućnost da nas kontaktirate putem formulara, koji je dostupan na internet stranici. Pri tome je neophodno da navedete važeću e-mail adresu kako bismo znali ko nam je dostavio upit i kako bismo mogli na njega da odgovorimo. Drugi podaci se daju na dobrovoljnoj osnovi. Obrada podataka u svrhu uspostavljanja kontakta sa nama vrši se shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo a. Osnovnog zakona o zaštiti podataka na temelju Vaše dobrovoljno date saglasnosti. Lični podaci, koje prikupimo tokom korišćenja formulara za ostvarivanje kontakta, brišu se nakon rešavanja Vašeg upita.

3. Proslijeđivanje Vaših podataka

Vaši podaci se ne proslijeđuju trećim licima u druge svrhe osim onih koje su navedene u daljem tekstu. Vaše lične podatke dostavljamo trećim licima samo ako:

• ste za to dali svoju izričitu saglasnost shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo a. Osnovnog zakona o zaštiti podataka;
• je proslijeđivanje podataka shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo c. Osnovnog zakona o zaštiti podataka neophodno u svrhu isticanja, ostvarivanja ili očuvanja prava i ukoliko ne postoji osnov za pretpostavku da bi trebalo štititi Vaš interes da se ne proslijeđuju Vaši lični podaci;
• za proslijeđivanje podataka postoji obaveza shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo c. Osnovnog zakona o zaštiti podataka, kao i
• ako je to zakonom dozvoljeno i ako je to shodno čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo b. Osnovnog zakona o zaštiti podataka neophodno za realizaciju ugovornih odnosa sa Vama.

4. Kolačići

Na našoj internet stranici koristimo kolačiće. Reč je o malim datotekama koje Vaš pretraživač automatski generiše i koje se memorišu na uređaju koji koristite (laptop, tablet, pametni telefon ili sl.) uvek kada posetite našu stranicu. Kolačići ne uzrokuju bilo kakvu štetu na Vašem uređaju, oni ne sadrže viruse, trojance ili bilo koji drugi vid štetnog softvera. U kolačićima se skladište informacije koje proističu iz specifičnosti korišćenog uređaja. To međutim ne znači da na taj način stičemo neposredna saznanja o Vašem identitetu. Upotreba kolačića služi sa jedne strane u svrhu boljeg kreiranja korišćenja naše ponude za Vas. Tako, na primer, koristimo tzv.
kolačiće za sesije kako bismo prepoznali da ste pojedine stranice naše internet prezentacije posećivali i ranije. Osim toga u cilju optimizacije korisničkog komfora koristimo privremene kolačiće koji se na Vašem uređaju memorišu tokom određenog, prethodno definisanog vremenskog perioda. Kada ponovo posetite našu stranicu kako biste koristili naše usluge, automatski se prepoznaje da ste već bili na našoj stranici i koje ste podatke i podešavanja unosili kako ne bi bilo potrebe da ih ponovo unosite. Sa druge strane, pak, koristimo kolačiće kako bismo statistički obradili način korišćenja naše internet stranice i kako bismo na optimalan način analizirali našu ponudu za Vas (vidi br. 5). Ovi kolačići nam omogućavaju da prilikom ponovne posete našoj stranici automatski prepoznamo da ste već pozivali našu stranicu. Ovi kolačići se brišu automatski po isteku prethodno definisanog vremenskog perioda. Podaci, obrađeni pomoću kolačića, su neophodni u svrhu očuvanja naših opravdanih interesa, kao i interesa trećih lica u smislu čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo f. Osnovnog zakona o zaštiti podataka. Najveći broj internet pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, Vi možete da konfigurišete svoj pretraživač tako da se na Vašem računaru ne memorišu kolačići ili da se uvek pre memorisanja kolačića pojavi odgovarajuće obaveštenje. Potpuno deaktiviranje kolačića može, međutim, da dovede do toga da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

5. Alatke za analizu

a) Alatke za praćenje aktivnosti

Mere za praćenje aktivnosti, koje su navedene u daljem tekstu i koje primenjujemo, sprovode se na osnovu čl. 6. stav 1. alineja 1. slovo f. Osnovnog zakona o zaštiti podataka. Korišćenjem mjera za praćenje aktivnosti želimo da obezbedimo kreiranje naše internet stranice prema iskazanim potrebama, kao i njenu permanentnu optimizaciju. Sa druge strane, pak, primenjujemo mjere za praćenje aktivnosti kako bismo statistički obradili korišćenje naše internet stranice i kao bismo ga analizirali u svrhu optimizacije naše ponude za Vas. Ovi interesi se smatraju opravdanim u smislu gore navedenog propisa. Svrha korišćenja podataka i kategorije podataka navedeni su u odgovarajućim alatima za praćenje aktivnosti.

I) Google Analytics

U cilju kreiranja naših stranica shodno Vašim potrebama, kao i u cilju njihove kontinuirane optimizacije koristimo Google Analytics, uslužni program za analizu interneta kompanije Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; u daljem tekstu "Google"). U tu svrhu se kreiraju korisnički profili pod pseudonimima i koriste se kolačići (vidi pod br. 4). Putem kolačića kreirane informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice, kao što su
• tip / verzija pretraživača;
• korišćeni operativni sistem;
• referentni URL (prethodno posećena stranica);
• naziv host-a računa sa kojeg se vrši pristup (IP adresa);
• vrijeme upita servera;
proslijeđuju se na jedan od Google-ovih servera u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se emorišu. Informacije se koriste kako bi se analiziralo korišćenje internet stranice, kako bi se sačinili izveštaji o aktivnostima internet stranice i kako bi se pružile dodatne usluge povezane sa korišćenjem internet stranice i upotrebe interneta u svrhu istraživanja tržišta i kreiranja ovih internet stranica shodno iskazanim potrebama. Ujedno se ove informacije eventualno proslijeđuju trećim licima ukoliko je to zakonom propisano, ili ako treća lica vrše obradu ovih podataka prema datom nalogu. Ni u kom slučaju se Vaša IP adresa ne povezuje sa drugim podacima Google-a. IP adrese se anonimiziraju tako da njihovo povezivanje sa pojedincima nije moguće (IP maskiranje). Instalaciju kolačića možete da sprečite tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja softvera za pretraživanje interneta; ukazujemo, međutim, na činjenicu da u tom slučaju eventualno neće biti moguće da se u punom obimu koriste sve funkcije konkretne internet stranice. Pored toga imate mogućnost da sprečite registrovanje podataka prikupljenih pomoću kolačića, a koji se odnose na Vaše korišćenje internet stranice (uključujući i Vašu IP adresu), kao i njihovu obradu od strane Google-a, i to tako što ćete skinuti i instalirati dodatak za internet pretraživač (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Kao alternativu instaliranju dodatka, a posebno kod pretraživača na mobilnim uređajima, možete dodatno da sprečite prikupljanje podataka putem Google Analytics klikom na navedeni link. Time se postavlja Opt-out-kolačić koji sprečava buduće registrovanje Vaših podataka prilikom posjete ove internet stranice. Opt-out-kolačić važi samo u datom pretraživaču i samo za našu internet stranicu, a memoriše se na Vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće na Vašem pretraživaču, potrebno je da ponovo postavite Opt-out-kolačić. Dodatne informacije u vezi sa zaštitom podataka prilikom upotrebe Google Analytics-a možete pronaći u odeljku pomoći programa Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

II) Google Adwords Conversion Tracking

Kako bi prikupili statističke podatke o korišćenju naše internet stranice i kako bi se ti podaci analizirali u svrhu optimizacije naše internet stranice za Vaše potrebe, koristimo nadalje i Google Conversion Tracking. Pri tome Google Adwords na Vašem računaru postavlja kolačić (vidi br. 4) ako ste našu stranicu posetili preko neke od reklamnih poruka Google-a. Važenje ovih kolačića ističe nakon 30 dana i oni ne služe za ličnu identifikaciju korisnika. Ukoliko korisnik posjeti određene stranice internet prezentacije korisnika Adwords-a, a važenje kolačića još nije isteklo, Google i korisnik njegovih usluga mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo na reklamu i da je preusmjeren na tu stranicu.
Svaki korisnik programa Adwords dobija drugačiji kolačić. Stoga se kolačići ne mogu pratiti preko internet stranica korisnika programa Adwords. Podaci, prikupljeni pomoću Conversion - kolačića služe sačinjavanju Conversion statistika za potrebe korisnika programa Adwords koji su se odlučili za uslugu Conversion-Tracking. Korisnici programa Adwords dobijaju podatke o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njihovu reklamu i koji su preusmereni na neku od stranica koja sadrži Conversion-TrackingTag. Oni, međutim, ne dobijaju informacije pomoću kojih bi bilo moguće da se korisnici lično identifikuju. Ukoliko ne želite da učestvujete u Tracking postupku, možete da odbijete postavljanje neophodnog kolačića - npr. putem podešavanja pretraživača kojim se generalno deaktivira opcija automatskog postavljanja kolačića. Isto tako imate mogućnost da deaktivirate kolačiće za Conversion-Tracking tako što ćete Vaš pretraživač podesiti tako da se blokiraju kolačići sa stranice www.googleadservices.com. Napomene Google-a u vezi sa zaštitom podataka kod ConversionTracking-a možete pronaći na stranici https://services.google.com/sitestats/de.html.

6. Plug-in-ovi za socijalne medije

Na osnovu člana 6. stav 1. alineja 1. slovo f Osnovnog zakona o zaštiti podataka na našoj internet stranici koristimo plug-in-ove društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram kako bi preko njih reklamirali naše preduzeće. Reklamna svrha koja se iza toga krije predstavlja opravdan interes u smislu Osnovnog zakona o zaštiti podataka. Odgovornost za rad u skladu sa odredbama zakona o zaštiti podataka treba da osigura odgovarajući osnivač mreže. Pomenute plug-in-ove smo povezali primenom tzv. "metode dva klika" kako bismo na najbolji mogući način zaštitili posetioce naše internet stranice.

a) Facebook

Na našoj stranici koristimo plug-in-ove Facebook-a kako bismo personalizovali njihovo korišćenje. U tu svrhu koristimo dugmiće "LIKE" ili "SHARE". Ovde je reč o ponudi Facebook-a.
Ako pozovete neku od stranica naše internet prezentacije, koja sadrži jedan ovakav plug-in, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Facebook-a. Sadržaj plug-in-a Facebook direktno prenosi do Vašeg pretraživača, a ujedno ga i implementira u internet stranicu. Ovakvim povezivanjem plug-in-a Facebook dobija informaciju da je Vaš pretraživač posetio odgovarajuću stranicu naše internet prezentacije, pa čak i u slučajevima kada ne posedujete nalog na Facebook-u ili kada trenutno niste ulogovani na Facebook-u. Ovu informaciju (uključujući i Vašu IP-adresu) Vaš pretraživač direktno proslijeđuje serveru Facebook-a u SAD-u, gde se ona i memoriše. Ukoliko ste ulogovani na Facebook-u, Facebook može posetu našoj internet stranici odmah da pripiše Vašem nalogu na Facebook-u. U slučajevima kada ostvarite interakciju sa plug-in-ovima, npr. ako pritisnete dugme "LIKE" ili "SHARE", odgovarajuća informacija se takođe direktno prenosi do servera Facebook-a i tamo se memoriše. Informacije se pored toga objavljuju na Facebook-u i prezentuju se Vašim prijateljima na Facebook-u. Ove informacije Facebook može da koristi za potrebe reklamiranja, istraživanja tržišta i primerenijeg kreiranja Facebook-stranica. U tu svrhu Facebook pravi profile korisnika, njihovih interesovanja i relacija, npr. kako bi se analiziralo Vaše korišćenje naše internet stranice u pogledu reklama koje se pojavljuju na Vašem Facebook nalogu, ali i kako bi se drugi korisnici Facebook-a informisali o Vašim aktivnostima i kako bi se pružile i druge usluge povezane sa korišćenjem Facebook-a. Ukoliko ne želite da Facebook podatke, prikupljene u vezi sa našom internet prezentacijom, poveže sa Vašim Facebook-nalogom, neophodno je da se pre posete našoj internet stranici odjavite sa Facebook-a. Informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka, kao i o daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a, ali i o Vašim pravima i mogućnostima podešavanja u cilju zaštite Vaše privatnosti, možete pronaći u uputstvima Facebook-a za zaštitu podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b.) Xing

Naša internet stranica koristi funkcije mreže XING. Usluge korišćenja nudi akcionarsko društvo XING AG, Dammtotstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemačka.
Pri svakom pozivanju neke od naših stranica, koja sadrži funkcije XING-a, uspostavlja se veza sa serverima XING-a. Koliko je nama poznato, tom prilikom se ne memorišu lični podaci. Posebno se ne analiziraju IP adrese ili podaci o ponašanju korisnika.
Dodatne informacije u vezi sa zaštitom podataka i dugmiću XING-Share možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka XING-a na adresi: https://www.xing.com/apps/share?op=dataprotection.